علائم وسبب ابتلا:
اسهال خونی موقعیکه لکه های زرد ویا قهوه ای مدفوع روی دیواره های کندو و قابها وشانها مشاهده گرددنشاندهنده اینست که درکلنی عفونت روده ای وجود دارد.

علت ابتلاء می تواند عوامل زیر باشد:

ا۔ نامناسب بودن غذای زمستانی ودیر دادن آن از قبیل :

شربت شکر ، ملاس آب میوه جات ، شیره های گیاهی، آب لیمو، نمک و سایرموادشیمیائی، شهد گیاهی یا عسلک وگیاهان شهدزا می تواند از عوامل ابتلاء باشد.

در این شرایط همه مواد ذکر شده از طریق مدفوع دفع گردیده و محوطه زنبورستان پرا زلکه های فوق میشود

که علائم مذکور مبین آن است که زنبوران مبتلا اغلب نمی توانند پرواز تخلیه و پاکسازی را بطور کامل انجام دهند.

۲- زمانیکه بازدیدا زکندو زیاد بوده و در کندو زود زود باز شود زنبوران مضطرب شده و اغلب خطر شیوع اسهال خونی افزایش می یابد.

هنگام دیده شدن علائم بیماری پیشگیری فوری بایستی اعمال گرددود ر غیر اینصورت اسهال خونی می تواند

سبب شیوع بیماریهای دیگر نظیر نوزما و آموبا یا آمبوز گردد. جهت درمان این بیماری بایستی عامل ایجاد نمود.

بیماری را پیدا نموده و در رفع آن اقدام نمود و سپس می توان کندوهای آلوده را با شربت گرم تغذیه کرد.

فهرست